Radionica na temu Inovacija u maslinarstvu

BSC Bar je u sklopu 21. Maslinijade održao 25. novembra radionicu na temu Inovacije u maslinarstvu. Radionica je imala za cilj da predstavi maslinarima Bara kako mogu koristiti inovacije da bi unaprijedili proizvodnju maslinovog ulja. U saradnji sa proizvođačima, malim i srednjim preduzećima i udruženjima razmatrane su inovacije u primarnoj proizvodnji, preradi maslina kao i inovativni pristupi tržištu. Direktorica BSC Bar, Ivana Tomašević predstavila je podršku Entreprise Europe Network-a u dijelu međunarodne saradnje koja bi zainteresovanim maslinarima mogla donijeti nova partnerstva u istraživanju, zajedničkoj proizvodnji i plasmanu. U uvodnom dijelu radionice državne programe podrške predstavili su: Ministarstvo prosvjete nauke i inovacija g. Marijeta Barjaktarević Lanzardi, Fond za inovacije g. Bojana Femić i Tehnopolis - g. Đorđije Brkuljan. Ministar poljoprivrede g. Joković i Predsjednik Opštine Bar g. Raičević izrazili su svoju posvećenost da dalje razvijaju proizvodnju maslinovog ulja. Radionica je otvorila put za mapiranje daljeg razvoja Maslinarstva kao značajne poljoprivredne grane koja ima velik izvozni potencijal. U narednom periodu kroz donatorsku podršku, projekat koji se realizuje kroz Grant šemu 'Naučni potencijal u službi inovacija'  BSC Bar i preduzeće Barska uljara če pribaviti opremu - meteo stanice i dron kako bi u saradnji sa stručnjacima mapirali nedostatke u uzgoju maslina koje znatno utiču na ovaj autohtoni rod. Takođe ćemo sa malim i srednjim preduzećima i međunarodnim eskpertima identifikovati dobre prakse u regionu koje bi kroz EEN mrežu, transfer znanja i tehnologija, učešće na međunarodnim događajima mogli primijeniti u Crnoj Gori. Radionica je organizovana u sklopu projekta ”Visoka tehnologija za održiv razvoj autohtonih sorti masline i inovacije u tradicionalnom lancu vrijednosti hrane” koju BSC Bar sprovodi sa Barskom uljarom a koji je podržan kroz IPA II - Annual Action Programme for Montenegro for the year 2020, (Godišnji akcioni program za Crnu Goru 2020)