Poziv za angažovanjem predavača

Za potrebe organizovanja radionica iz oblasti otvorenih inovacija u sklopu projekta Youth 4 Open Innovation Biznis start-up centar objavljuje poziv za angažovanjem predavača.

Cilj održavanja radionica je usavršavanje;

1)    tehničkih vještina,

2)    interaktivnih vještina

3)    istraživačkih vještina kod mladih kao i

4)    medijske pismenosti.

Projekat Youth 4 Open Innovation ima za cilj da podstakne i promoviše otvorene inovacije kod mladih. Finansiran je kroz Erasmus + Program EU, a BSC Bar ga sprovodi kao vodeći partner u saradnji sa Tehnološkim parkom Interra iz BiH i FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije iz Slovenije.

Radionice će se sprovesti od septembra 2021., a ostali detalji će se naknadno precizirati.

 Način prijave:

Zainteresovani predavači se mogu prijaviti do 01.07..2021. do 15h, na email v.antunicevic@bscbar.org dostavljanjem:

  1. CV – biografije
  1. Programske ponude: tematskih oblasti koje će se obraditi prilikom izvođenja radionice.