Motivaciona obuka za OSI da aktivno traže posao

BSC Bar organizuje motivacionu obuku za zapošljavanje osoba sa invaliditetom 26. i 29. februara 2016. godine u terminu od 10-14 časova, u svojim prostorijama u Baru.

Obuka je dio projekta 'Lokalno umrežene inicijative za efikasno unaprijeđenje socijalne zaštite u Opštini Bar' koji finansira Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću - Ministarstva finansija Crne Gore. Cilj obuke je da se osobe sa invaliditetom motivišu na zapošljavanje, kao i da se osnaže u promovisanju ličnih vještina prilikom pisanja biografije, razgovora za posao, a sve u cilju njihove bolje pripreme za tržište rada.

Na dnu stranice nalazi se agenda događaja.