Metodološki vodič za trenere na temu digitalizacije i osnaživanja žena za učešće u IT sektoru

Metodološki vodič za trenere razvijen je kao dio onlajn kursa koji ima za cilj digitalizaciju i osnaživanje žena da imaju veće prisustvo u
IT sektoru. Razvijen je u sklopu ERROR 404 projekta u okviru kursa koji je kreiralo pet partnerskih institucija/organizacija na projektu među kojima je BSC Bar i još 4 partnera iz Slovenije, Poljske, Španije i Austrije. 

Metodološki vodič se fokusira na pružanje  neophodnih vještina i znanja ženama za uspjeh u digitalnom dobu.
Sa druge strane ovaj Vodič je dizajniran da pomogne potencijalnim nastavnicima, trenerima ili pojedincima zainteresovanim za
repliciranje sadržaja kursa u učionicama, centrima zajednice ili u okviru njihovih aktivnosti.

Cijeli program koji uključuje kurs i metodološki vodič za samu implementaciju kursa ima za cilj rješavanje rodnog jaza u IT sektoru tako što će ženama pružiti alate i znanje da se takmiče u digitalnom okruženju koje se veoma brzo mijenja.

Kurs pokriva širok spektar tema, uključujući digitalne vještine, preduzetništvo, lični brend i onlajn poslovanje, između ostalog. Neformalne metodologije predložene u ovom vodiču su posebno osmišljene da pomognu učenicima da steknu neophodne vještine u
okruženju koje podržava i privlači učenje.

 

Metodološki vodič je priložen na dnu ove stranice.