BSC Bar zapošljava mladog istraživača iz oblasti društvenih nauka

Obavještavamo Vas da BSC Bar oglašava potrebu za angažovanjem jednog mladog istraživača iz oblasti društvenih nauka. 

Mladi istraživač treba da bude na nivou:
1. doktoranda (još nije stekao doktorsku diplomu i nije samostalan u radu, tj. sprovodi istraživanje u saradnji sa mentorom) ili
2. priznatog istraživača koji je stekao doktorsku diplomu, a koji nema manje od 2 i više od 7 godina iskustva u istraživanju.

Angažovanje mladog istraživača na period od 14 mjeseci planirano je u sklopu projekta 'WINDOW2BAR'. Projekat ima za cilj da doprinese razvoju Bara kao pametne turističke destinacije što podrazumijeva kreiranje inovativnih turističkih proizvoda i servisa  uz korištenje pametnih tehnologija i alata. Projekat finansira Evropska Unija i Vlada Crne Gore kroz 'Kolaborativnu grant šemu za inovativne projektne ideje' koju sprovodi Ministarstvo nauke.

Rezultat projekta biće istraživanje i 2 rada publikovana u međunarodnom časopisu na SSCI listi.

U prilogu, na dnu ove stranice dostavljamo poziv za projekat u kojem su navedeni uslovi za kandidata kao i način apliciranja ( u pozivu je na našem jeziku navedeno je šta je sve od dokumentacije potrebno, a detaljne instrukcije su navedene na engleskom jeziku u sklopu dokumenta A-documents for information).

Ponuđač može dostaviti ponudu lično, ili poštom najkasnije do 25.05.2020.  godine do 17.00 časova na  adresu:

Biznis start centar Bar, Bulevar Revolucije bb, Poslovni centar Kula A/5 , 85000 Bar, Crna Gora