BSC Bar objavljuje Javni poziv za angažovanje institucije koja će pružiti licencirani kurs za turističkog vodiča

BSC Bar objavljuje Javni poziv za podnošenje ponude za organizovanje licenciranog kursa za obuku turističkog vodiča u sklopu projekta ' Skills for Sustainable Employment and inclusive Economic Growth of Cross-Border Region of Albania and Montenegro - Skills for Jobs Albania-Montenegro', broj ugovora CFCU/MNE/219 , koji je finansiran u okviru Program prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014-2020 u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) br.: EuropeAid/171769/ID/ACT/MULTI. Projekat sprovodi u saradnji sa Privrednom Komorom Crne Gore i Agencijom za razvoj investicija Albanije.

Vaša ponuda mora da sadrži:

1. PART A :INFORMATION FOR TENDERER (obrazac je u prilogu)

2. PART B : DOCUMENTS TO BE COMPLETED BY TENDERER – TECHNICAL OFFER (obrazac je u prilogu)

3. PART C : DOCUMENTS TO BE COMPLETED BY TENDERER – FINANCIAL OFFER (obrazac je u prilogu)

4. Kopiju registracije pravnog subjekta

5. Kopija licence za sprovođenje kursa turističkog vodiča i dokaz o prethodnom iskustvu u održavanju kursa

6. Podatke o bankovnom računu  na koji bi plaćanja mogla biti izvršena

 

Prema gore navedenom zahtjevu, ponuđač može dostaviti ponudu na e-mail adresu: s.jovanovic@bscbar.org , najkasnije 12.12.2023.  godine do 17.00 sati  ili lično, na  adresu:

Biznis start centar Bar, Bulevar Revolucije bb, Poslovni centar Kula A/5 , 85000 Bar, Crna Gora

Obavezno je popuniti i dostaviti sva prateća dokumenta (anekse). Nepotpuna dokumentacija isključuje ponuđača za dalje razmatranje ponude.

Ponuda se dostavlja u jednoj koverti, unutar koje treba da budu odvojena tehnička dokumenta sa prilozima i finansijska ponuda (u jednoj manjoj koverti).

Koverta za prijavu mora da sadrži:

Ime naručioca: Biznis start centar Bar

Naznaku: Prijava za tender - Procurement 11 - Cost for accredited certification courses, Budget line 6.4.1 u sklopu projekta ' Skills for Sustainable Employment and inclusive Economic Growth of Cross-Border Region of Albania and Montenegro - Skills for Jobs Albania-Montenegro'.

Naznaku: Ne otvarati prije početka tenderske evaluacije.

Za sve eventualno dodatne informacije i interesovanja, možete se informisati putem e-mail-a: s.jovanovic@bscbar.org, ili putem telefona: 030 686-380 , odnosno 069 328 329.

Kriterijum za odabir ponude biće najkvalitetnija  ponuda u odnosu na ponuđenu cijenu - 80% ocjene odnosi se na ocjenu tehničke ponude a 20% ocjene na finansijsku ponudu.