Seminar 'Osnazivanje kapaciteta proizvođača suvenira i gastrosuvenira'

NVO BSC Bar u saradnji sa NVO Edukativni centar Bar 11. i 12. marta 2019. u terminu od 10-13 časova organizuje seminar „Osnaživanje kapaciteta proizvođača suvenira i gastrosuvenira“ u konferencijskoj sali BSC Bar (Poslovni centar Kula A, V sprat).  Seminar je dio projekta „Unaprijeđenje crnogorske kulture kroz stimulisanje internacionalnog dijaloga i razvoja partnerstva iz oblasti primijenjene umjetnosti i starih zanata” koji finansira Ministarstvo kulture Crne Gore.

Cilj seminara je osnažiti kapacitete lokalnih proizvođača suvenira i gastrosuvenira u smislu podizanja nivoa konkurentnosti u poslovanju, zaštite intelektualne svojine, kao i u smislu unaprijeđenja promocije i prodaje njihovih proizvoda putem društvenih mreža. Na seminaru će 11.03.2019. govoriti predstavnice Ministarstva ekonomije, gosp. Lidija Martić, načelnica Odsjeka za sticanje prava na žig, industarijski dizajn i oznake geografskog porijekla i gosp. Andrijana Milošević, samostalna savjetnica I za žig i oznake geografskog porijekla. Drugi dan seminara, 12.03.2019. rezervisan je za obuku koju će voditi gosp. Igor Perčobić, sertfikovani ECDL predavač, a koja se tiče korištenja socijalnih mreža u svrhu promocije i prodaje proizvoda.

Agendu seminara možete naći na dnu ove stranice.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju događaju i svoje prisustvo potvrde do 07.03.2019. na email adresu v.antunicevic@bscbar.org ili na broj telefona 069379258