Odrzan trening u sklopu Ecovinegoals projekta

Odrzan trening u sklopu Ecovinegoals projekta

U okviru projekta ECOVINEGOALS u septembru je održana obuka nacionalnih facilitatora za podršku u pripremi akcionih planova korištenjem metodologije reverznog planiranja (participatory backcasting). Cilj ECOVINEGOALS  projekta je unapređenje zaštite i očuvanja vinogradarskih Opširnije