Seminar o sticanju poslovne prakse

Upoznajte se sa stilom života američkih tinejdžera!

Sami kreirajte svoju budućnost!

Zaradite radeći tokom sezone!

PRIJAVITE SE ZA SEMINAR O STICANJU POSLOVNE PRAKSE

Biznis start centar Bar za đake srednjih škola na Cetinju organizuje seminar o sticanju poslovne prakse. Cilj seminara je da srednjoškolce upoznamo sa prednostima volontiranja i obavljanja biznis prakse u privrednom sektoru tokom sezone. Sa polaznicima ćemo sarađivati i nakon seminara, u smislu njihove pripreme za praksu i volontiranje, zatim povezivanja sa firmama na Cetinju u kojima bi tokom ljeta mogli da rade.

Seminar će se održati 08. i 09. maja 2014. godine u Američkoj čitaonici na Cetinju, a vrijeme održavanja ćemo dogovoriti u skladu sa obavezama u školi.

Prijavite se za seminar popunjavanjem aplikacionog formulara koji cete naci u dijelu Otvorene Obuke. Popunjen aplikacioni formular pošaljite na mail adresu v.antunicevic@bscbar.org najkasnije do 05.05.2014.

Kontakt:

+382 69 379 258

www.bscbar.org