Za posao - Projekat podrške omladinskom preduzetništvu

Cilj projekta je podrška omladinskom preduzetništvu, bolja priprema mladih za samozapošljavanje i tržište rada. Aktivnosti projekta se odnose na: obuke za unaprijeđenje poslovnih vještina, takmičenje za najbolji biznis plan i kreditnu podršku pod povoljnim uslovima za 3 najbolje biznis ideje, podršku mentora za potencijalne preduzetnike, biznis praksu  i podršku u umrežavanju i promociji. Projekat sprovodi BSC Bar od oktobra 2019. do kraja septembra 2020, a podržava Ambasada SAD-a u Crnoj Gori.