Unaprijedjenje crnogorske kulture kroz stimulisanje internacionalnog dijaloga i razvoja partnerstva iz oblasti primijenjene umjetnosti i starih zanata

Cilj ovog projekta je kao što i sam naziv kaže unaprijeđenje crnogorske kulture kroz stimulisanje internacionalnog dijaloga i razvoja partnerstva iz oblasti primijenjene umjetnosti i starih zanata. Projekat finansira Ministarstvo kulture Crne Gore, a sprovodi BSC Bar u saradnji sa NVO Edukativni centar Bar.
U prvom dijelu projekta planirana je organizacija seminara sa ciljem unaprijeđenja poslovanja malih biznisa iz oblasti primijenje umjetnosti i starih zanata kroz edukaciju o specifičnim temama, kao i kroz razmjenu međunarodnog iskustva i uspostavljanje saradnje.
U drugom dijelu projekta planiran je međunarodni sajam primijenjenih umjetnosti. Ideja ovog sajma je da se osim predstavljanja proizvoda, u propratnim aktivnostima, predstave i vještine i znanja svih koji će učestvovati kroz praktične radionice izrade samih proizvoda.
Osim seminara i sajma, planirana je izrada publikacije o povezanosti kulture i tradicije sa predmetima koji su prezentirani na sajmu, uz katalog izlagača.