Support4SME

Projekat “SUPPORT4SME” finansira Kraljevina Norveška preko projekta “Norveška za vas – Crna Gora”.  Cilj projekta je doprinos rastu i razvoju šest malih biznisa koji se bave proizvodnjom i to kroz unaprijeđenje njihovih kapaciteta i kroz minimiziranje njihovih slabosti u poslovanju.  BSC Bar ovaj projekat sprovodi u partnerstvu sa Opštinom Bar od marta do kraja novembra 2022. godine.

Aktivnosti projekta obuhvataju podršku šest mapiranih preduzeća iz lokalne zajednice: “Tap Jović br.1” doo, “Jugopapir” doo, “Biotrend” doo, “Ukus i tradicija Pejanović” doo, “Olivmont” doo i “Denida” doo. Podrška će se odnositi na nabavku opreme za proizvodnju, unaprijeđenje softverskih rješenja i konsultantske i mentorske usluge.

Očekivani rezultati projekta će se ogledati u ojačanim kapacitetima ciljanih preduzeća u smislu poboljšanja njihovih marketinških performansi, širenja tržišta, jačanja izvoznih performansi, uvođenja digitalizacije, te primjene inovativnih pristupa u proizvodnji i postizanja veće efikasnosti i otpornosti.

Pored direktne podrške ciljanim preduzećima, koja predstavlja okosnicu projekta planirane su i aktivnosti koje će ojačati kapacitete BSC Bar za podršku potencijalnih preduzetnika i malih i srednjih preduzeća. 

Takođe, posebno je planirana i promocija podržanih biznisa i to ne samo radi promovisanja programa i projektnih aktivnosti već i radi podizanja svijesti i motivisanja ostalih preduzeća da se umreže sa institucijama/organizacijama podrške radi jačanja sopstvenih kapaciteta i postizanja boljih rezultata u poslovanju.