Projekat ECOVINEGOALS

Projekat ECOVINEGOALS se finasira iz programa Interreg Adrion, sprovođenje je započelo 1. marta 2020. i trajaće 30 mjeseci. Osnovna ideja i cilj je da se zaštite autohtone sorte i održivo uzgaja vinova loza.

Projekat se sprovodi u 6 zemalja: Italiji, Grčkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Vodeći partner projekta je LAG EASTERN VENICE iz Italije. Ostali partneri su: Autonomna Provincija Trento (Italija), Komora za poljoprivredu i šumarstvo i Istraživački centar akademije nauka i umjetnosti (Slovenija), Agencija za ruralni razvoj Istre i Udruženje za promociju zapošljavanja – INFORMO (Hrvatska), Razvojni biznis centar Kragujevac (Srbija), Opština Bar i Biznis start up centar Bar (Crna Gora) i Mediteranski agronomski institut iz Hanje (Krit, Grčka). Osim nabrojanih, još devet partnerskih organizacija i institucija iz Italije, Grčke, Crne Gore i Belgije će učestvovati u projektu u svojstvu pridruženih partnera.

BSC Bar će u sklopu ovog projekta organizovati obuke za vinogradare, dok se uloga Opštine Bar ogleda u  u izradi strategija i lokalnih planova.

Vinogradarstvo predstavlja veoma važnu oblast  kada je u pitanju privredni razvoj u svim zemljama ADRION vinogradarsko-vinarskog područja, pa je u skladu sa tim centralni izazov projekta kako uskladiti održivo i profitabilno gajenje vinove loze i prerade grožđa.

Projekat ECOVINEGOALS promoviše održivost i otpornost vinogradarskog i vinarskog sektora podstičući prelazak sa intenzivnih vinogradarskih sistema na agroekološke sisteme upravljanja koji funkcionišu po principu očuvanja pejzaža. Projekat takođe ima za cilj da podstakne sve zainteresovane strane da intenzivnije učestvuju u izradi lokalne planske dokumentacije i donošenju odluka na lokalnom nivou, te da se izgradi i ojača međunarodna saradnja.