POWER: Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

BSC Bar, Caritas Crna Gora i Udruženje paraplegicara Bar sprovode ovaj projekat u okviru programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Cilj je  riješiti zajedničke potrebe u Crnoj Gori i BiH kako bi se stvorile mogućnosti za zapošljavanje i povećala zapošljivost osoba s invaliditetom, stvaranjem odgovarajućeg okruženja, funkcionalnog institucionalnog okvira, razvijanja kompetencija i profesionalnih vještina te jačanjem dijaloga između svih učesnika.