Učešće u programu obuke za mentorstvo

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore započela sa sprovođenjem projekta podrške i promocije mentoringa u saradnji sa Vladom Japana preko ,,Japanske agencije za međunarodnu saradnju’’ – JICA. Projekat pod nazivom „Internacionalizacija i promocija mentoring sistema u malim i srednjim preduzećima’’ je prvi projekat regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana, budući da su pored Crne Gore, uključene Bosna i Hercegovina i Srbija.

Cilj projekta je standardizovanje i implementacija modela mentoring usluge sa ciljem podržavanja nesmetanog razvoja i smanjenja broja neuspješnih preduzeća i preduzetnika, pružanjem sveobuhvatne i blagovremene podrške.
Mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzetnicima za dalji razvoj ili opstanak preduzeća. Zajedničkim radom, mentor i preduzetnik nastoje da prevaziđu problem i pronađu najpovoljnije rješenje za buduće poslovanje. Mentor je pomoćnik, koordinator i savjetnik.

Odabrani polaznici, zaposleni u Direkciji za mala i srednja i mala preduzeća, Biznis Centru Bar i Biznis Centru Cetinje pohađali su obuku sa pet modula za mentore.

Devet odabranih mentora ima priliku da:

  • Pohađa besplatnu obuku za mentore po jedinstvenoj metodologiji koju je Direkcija za mala i srednja preduzeća razvila Japanskom agencijom za spoljnju saradnju JICA
  • Prenese svoje znanje i iskustvo preduzetnicima i na taj način doprinose razvoju preduzetništva i uopšte ekonomskom razvoju u Crnoj Gori.
  • Razumiju korist od usluga mentoringa
  • Imaju pozitivan stav i vjeruju u svoje ideje

Cilj projekta je pružanje besplatne usluge mentoringa za odabrane preduzetnike/preduzeća u trajanju od 50 sati po klijentu.

Sadržaj mentoring usluga :

  • Dijagnostikovanje tj. analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika
  • Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi dostigli što bolji poslovni rezultati.
  • Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting
  • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera
  • Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške malim i srednjim preduzećima.
  • Savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.