U BSC Bar održana je Kouičing radionica

Biznis start centar Bar je 20 i 21. 04. 2017 organizovao Koučing (Choaching) radionicu, ciljna grupa ove radionice su bila mlada i nezaposlena lica iz Bara dok je radionicu vodila licencirani Coach-Mentor Slađana Milošević iz Mobilis doo.

Osnovni zadatak radionice je da približi mladima osnovne principe, modele i vještine koje su potrebne za efektivan koučing, kako bi mlade osobe mogle da steknu ovu vještinu.

Koučing nam pomaže i omogućava da budemo svesni naših smetnji, smanjimo ih na minimum in a taj način postignemo veći uspjeh u poslu i u životu. Koučing nam pomaže da u potpunosti iskoristimo naše potencijale.

U toku ove radionice, Coach-Mentor Slađana Miloševic koristila je interaktivnu metodu rada koja je fokusirana na tematske zadatke sa ciljem sticanja vještina. Ovakav pristup se izuzetno dopao našim učesnicima koji su na karaju radionice izjavili veliku  motivisanost i zadovoljstvo stečenim vještinama. Od posebne važnosti za naš program je činjenica da su učesnici izašli iz obuke puni novih ideja i motivisani da ih sprovedu u djelo.