Treninzi iz oblasti marketinga, rada na računaru i online promocije

BSC Bar kroz projekat '' Kreiranje povoljnog okruženja za inkluziju osoba sa invaliditetom u ekonomske tokove kroz programe rehabilitacije i zapošljavanja”  podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, organizuje tri treninga iz oblasti marketinga,  rada na računaru i  online promocije:

1)      Trening iz oblasti MARKETINGA prema sljedećim temama:

o   PROIZVOD -BRAND

 •   Šta je proizvod? A šta je brend...?  Građenje Imidža brenda...   
 •   Definisanje profila potrošača
 •   Definisanje profila  našeg potrošača
 •   Prva komunikacija sa proizvodom

o   AMBALAŽA

 •   Kako početi –  vođenje dizajnera – definisanje vrste ambalaže
 •   Modeliranje – kako?
 •   Razvijanje  brend elemenata i vizuala
 •   Šta staviti na facing-u ambalaže – put ka jasnoj komunikaciji
 •   Deklaracija – šta sve mora da sadrži

o   BAR-KOD

 •   Šta je to?
 •   Kako i gdje dobiti bar kodove?
 •   Implementacija bar kod-a

o   FORMIRANJE CIJENE

 •   Struktura cijene
 •   Načini formiranja cijene

Trening će se održati u sali BSC-a u Baru 5., 6. i 7. jula 2016. u terminu od 17-21h. Trening vodi Mr Tatjana Ivanović, ekspert iz marketinga, sa bogatim radnim iskustvom - preko 20 godina rada na velikim projektima vezano za lansiranje proizvoda.

 

2)      Trening  “OSNOVE RADA NA RAČUNARU” – osnovni kurs

Teme:

 •   Osnove računara – Hardware, Software;
 •   Microsoft Word;
 •   Microsoft Excel;
 •   Internet

Trening  će se održati u sali BSC-a u Baru, u trajanju od 5 dana,  od 18.07. do 22.07.2016. u terminu od 18-20h. Trening vodi Igor Perčobić, sertifikovani ECDL predavač i ispitivač.

 

3)      Trening  “KORIŠTENJE DRUŠTVENIH MREŽA U SVRHU PROMOCIJE BIZNISA I ELEKTRONSKO POSLOVANJE' - napredni kurs

Trening  će se održati u sali BSC-a u Baru 25., 26., i 27. jula 2016. u terminu od 18-20h. Trening vodi Igor Perčobić, sertifikovani ECDL predavač i ispitivač.

Učešće na treninzima je BESPLATNO! Broj korisnika je ograničen.

Molimo zainteresovane da svoje učešće prijave na e-mail adresu v.antunicevic@bscbar.org . Potrebno je da pošalju ime i prezime, kontakt telefon i obavezno naznače za koji se trening prijavljuju.

Rok za prijavu je petak 01. jul do 12h.