Trening 'Vjestine poslovne komunikacije'

Obavještavamo Vas da BSC Bar organizuje trening 'Vještine poslovne komunikacije' 26., 27. i 28. septembra 2016. u konferencijskoj sali na 5. spratu. Trening će se održati u terminu od 15-18 časova. Predavačica na treningu je Slavica Striković.

Trening se organizuje u sklopu projekta 'Kreiranje povoljnog okruženja za inkluziju osoba sa invaliditetom u ekonomske tokove kroz programe rehabilitacije i zapošljavanja' koji podržava ZZZCG.

Cilj treninga je da učesnici steknu ili unaprijede vještine poslovne komunikacije, kako bi naučili da efikasno i pravilno komuniciraju u poslovanju. 

Molimo sve zainteresovane da svoje učešće prijave na email adresu s.jovanovic@bscbar.org. Potrebno je poslati ime i prezime i kontakt telefon najkasnije do 23. septembra do 16h.

Teme treninga nalaze se u dokumentu na dnu strane.