Srusite stereotipe! Zaposlite osobu sa invaliditetom i ostvarite važne subvencije!

Srušite stereotipe!

Poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom ima pravo na subvencije, koje se odnose na:

- subvencije zarade lica sa invaliditetom koje zaposli  - 75 % od isplaćene bruto zarade za cijeli period zaposlenosti, za poslodavca koji zaposli lice sa najmanje 50% invaliditeta;

- bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom;

- kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za zapošljavanje lica sa invaliditetom;

- učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom;

 

Podrška zapošljavanju lica sa invaliditetom je dio projekta Kreiranje povoljnog okruženja za inkluziju OSI u ekonomske tokove kroz programe rehabilitacije i zapošljavanja’’, koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a realizuju ga BSC Bar u Baru i NVO Ženska akcija u Nikšiću.

Poslodavci koji žele da učestvuju u projektu imaju mogućnost da angažuju lice sa invaliditetom na probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Za vrijeme probnog rada troškovi rada lica sa invaliditetom i troškovi doprinosa pokriveni su projektom. Nakon isteka 3 mjeseca poslodavac može sklopiti u ugovor o radu sa licem sa invaliditetom i ostvartiti navedena prava na subvencije.

NVO Ženska Akcija organizovaće seminar na temu zapošljavanja osoba sa invaliditetom 17. i 18.02.2016 u hotelu Trim u Nikšiću sa početkom u 10:00.

BSC Bar će seminar na temu zapošljavanja osoba sa invalidtitetom organizovati 24.02.2016. sa početkom u 10:00 časova u konferencijskoj sali (zgrada JP Komunalne djelatnosti, V sprat).  Na seminaru možete dobiti detaljnija uputstva o projektu, programu i subvencijama.  

Ukoliko želite da se uključite u projekat ili da prisustvujete seminaru, pošaljite naziv vaše firme, kontakt osobu i kontakt telefon na adresu v.antunicevic@bscbar.org za Bar ili sslavica@t-com.me za Nikšić