Seminar 'Promocija jednakosti i prevencija diskriminacije u zaposljavanju i na radu'

U organizaciji Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) i BSC Bar, održan je seminar na temu „Promocija jednakosti i prevencija diskriminacije u zapošljavanju i na radu”.

Događaj je organizovan s ciljem upoznavanja sa domaćom i međunarodnom regulativom, kao i dobrom poslovnom praksom koja počiva na promovisanju i sprovođenju mjera jednakih mogućnosti i tretmana i sprečavanju bilo kakvog oblika diskriminacije u politikama i praksama rukovođenja.

 

Polaznicima seminara - predstavnicima kompanija i studentima,  objašnjeno je da se prema postojećim i potencijalnim zaposlenima treba odnositi na pravičan način i bez pristrasnosti, uz punu posvećenost stvaranju radnih uslova koji podstiču i vrednuju različitosti, poštuju i promovišu ljudsko dostojanstvo, te pravovremeno eliminišu uzroke i pojavne oblike diskriminacije.

Posvećenost pitanjima jednakosti i nediskriminacijeu zapošljavanju i na radu ne smije biti formalne prirode, već se predanost ove vrste mora praktično demonstrirati. Takav odnos može donijeti brojne benefite preduzećima, posebno u kontekstu: povećane sposobnosti za privlačenje talentovane i kvalifikovane radne snage; većeg zadovoljstva, motivisanosti i smanjenja fluktacije zaposlenih; smanjenja ili eliminisanja rizika od nastanka konflikta na radnom mjestu; poboljšane inovativnosti I kreativnosti; unapređenja prodaje i razvoja poslovanja; razvoja brenda, bolje reputacije i imidža u javnosti. Poslovanje koje počiva na razumijevanju, vrednovanju i djelotvornom upravljanju razlikama pomaže u stvaraju produktivnog radnog okruženja koje zadovoljava potrebe svih zaposlenih i govori u prilog društvene odgovornosti poslodavca.

U poslovnoj praksi, načela jednakosti i nediskriminacije se primjenjuju  na sve zaposlene, bez obzira na to da li pripadaju menadžerskim ili operativnim strukturama. To znači da ih treba poštovati na svim nivoima, prilikom donošenja svih odluka u organizaciji i u odnosu prema klijentima, a posebno u vođenju kadrovske politike koja uključuje: proces zapošljavanja, zarade i naknade zarada, uslove rada (uključujući i socijalnu zaštitu), obuku i profesionalni razvoj, napredak u karijeri, prestanak radnog odnosa.

Polaznicima seminara podijeljene su publikacije pod naslovom “Promocija jednakosti i prevencija diskriminacije na radu u Crnoj Gori”. Radi se o tri publikacije koje je objavila UPCG, uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO). Njihov sadržaj uključuje detaljan pregled nacionalne i međunarodne regulative, daje osnovne korake i najčešće instrumente koji se koriste u procesu planiranja i sprovođenja mjera jednakosti, kao i brojne praktične savjete, uputstva i primjere iz poslovne prakse.

 

Navedeni događaj drugi je u nizu seminara koje UPCG organizuje na ovu temu. Nakon Podgorice i Bara, edukacija ove vrste uskoro će biti održana i za potrebe privrednika koji posluju na sjeveru Crne Gore.