Sajam za osobe sa invaliditetom

Biznis Centar Bar je u šoping molu Delta City, u Podgorici , 22.oktobra organizovao  Sajam za osobe sa invaliditetom kao finalnu aktivnost projekta ,, Kreiranje povoljnog okruženja za inkluziju osoba sa invaliditetom u ekonomske tokove kroz programe rehabilitacije i zapošljavanja”.

Na sajmu su izložene rukotvorine, suveniri ,ukrasni i modni detalji, kozmetički preparati i ostali proizvodi, dok su izlagači tokom sajma organizovali male radionice, na kojima su osobama sa invaliditetom predstavljali način na koji izrađuju svoje proizvode. Svoje proizvode takodje su predstavili i poslodavci koji su okviru projekta angažovali i zaposlili osobe sa invaliditetom a to su: ,,In Spe’’, ,,La Cantina’’, ,,Naura’’ i Caritas Barske Nadbiskupije’’.

Sajam je bio dobra prilika da se predstave i beneficije koje mogu ostvariti poslodavci ukoliko zaposle osobu sa invaliditetom kao što su: sredstva za prilagođavanje radnog prostora , krediti  i subvencije.

Ovim projektom se želi dugoročno doprinijeti  obezbjeđenju socijalne inkluzije lica sa invaliditetom kroz povećanje zapošljenosti i bolji pristup tržištu rada, te povećanje broja preduzetničkih inicijativa među ovom ranjivom populacijom.