Rezultati Javnog poziva za odabir mentora za preduzetničku obuku za mlade i žene

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA IZBOR MENTORA ZA PRUŽANJE PREDUZETNIČKIH OBUKA ZA MLADE ( 15-29 GODINA ) I ŽENE

Biznis start-up centar Bar je za potrebe projekta “Skills for Sustainable Employment and Inclusive Economic Growth of Cross-Border Region of Albania and Montenegro – Skills for Jobs Albania – Montenegro” raspisao : Javni poziv za podnošenje ponuda za izbor pružalaca preduzetničkih obuka za mlade (15-29 godina) i žene u sklopu projekta ' Skills for Sustainable Employment and inclusive Economic Growth of Cross-Border Region of Albania and Montenegro - Skills for Jobs Albania-Montenegro', broj ugovora CFCU/MNE/219 , koji je finansiran u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014-2020 u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) br.: EuropeAid/171769/ID/ACT/MULTI.

Projekat se sprovodi u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i Agencijom za razvoj investicija Albanije.

Članovi komisije BSC-a Bar su donijeli odluku o izboru sljedećih mentora:

a)             Pravna-poreska pitanja i registracija biznisa- Msc Nikola Pješčić

b)             Finansijsko upravljanje i računovodstvo- Dr Sandra Đurović

c)             Strateško planiranje i biznis model- Dr Đorđije Pavićević

d)             Marketing i prodaja – Dr Darko Lacmanović

e)             Digital/content marketing- Msc Radivoje Drobnjak

 

Uz podršku  mentora, 15 učesnika će do kraja obuke razviti biznis planove i steći neophodna znanja za pokretanje sopstvenog biznisa.