Radionica 'Digitalni marketing'
Radionica 'Digitalni marketing' je održana 13. i 16. maja za naše učesnike projekta 'Vještine za posao'. Radionicu je vodio Radivoje Drobnjak, menadžer za programske aktivnosti u 'Naučno tehnološkom parku CG'.
 
Polaznici su stekli osnovnasa znanja u vezi sa trendovima u oblasti digitanog marketinga, alata koje mogu koristiti, načina promocije i predstavljanja na digitalnim kanalima. 

Radionicu je pohađalo 9 polaznika koji su pokazali visok nivo interesovanja i aktivnog učešća u radu radionice.

 Održane radionice imaju za cilj da osnaže učesnike/ce za pokretanje sopstvenog biznisa. Učesnici će nakon radionica biti edukovani i o mogućim načina finansiranja biznis ideja, kao i načinu prezentiranja biznis ideje pred potencijalnim finansijerima. Paralelno, slijedi podrška mentora za biznis plan i sva pitanja u vezi sa budućim poslovanjem.

Na kraju će 5 nosilaca najboljih biznis planova dobiti bespovratna sredstva za podršku biznisima iznosa do 3000 eura.
 
Radionice su dio projekta 'Vještine za održivo zapošljavanje, inkluzivni ekonomski rast prekograničnog područja Albanije i Crne Gore - Vještine za posao  Albanija- Crna Gora'. Projekat je podržan Programom prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014-2020 kroz instrument predpristupne pomoći (IPA II).