Projekat “Preduzetnički poduhvati”

Biznis Start Centar Bar u saradnji sa Američkom čitaonicom Cetinje, Crnogorsko Američkim udruženjem studenata i Biznis Centrom Cetinje sprovodi projekat “Preduzetnički poduhvati”. Projekat finansira Ambasada SAD-a, a cilj projekta je razvijanje preduzetničkog duha kod djece i omladine, priprema djece i omladine za tržište rada, kao i podsticanje samozapošljavanja mladih.

Ciljna grupa su mladi ljudi od 10-30 godina, pri čemu su aktivnosti podijeljene i usklađene sa tri starosne grupe. Aktivnosti podrazumijevaju radionice i obuke o preduzetničkim vještinama, otvaranje virtuelnih biznisa i vođenje poslovanja, sajam preduzetništva, organizovanje prakse i volontiranja u biznis sektoru, formiranje omladinske mreže i sl. Projekat se sprovodi na Cetinju tokom 18 mjeseci.

Prva radionica na temu preduzetništva i traženja preduzetničkih ideja biće organizovana 03.03.2014. sa početkom u 14h u O.Š. “Lovćenski partizanski odred” na Cetinju.