Projekat ECOVINEGOALS

Projekat ECOVINEGOALS se finasira iz programa Interreg Adrion, sprovođenje je započelo 1. marta 2020. i trajaće 30 mjeseci. Osnovna ideja i cilj je da se zaštite autohtone sorte i održivo uzgaja vinova loza.

Projekat se sprovodi u 6 zemalja: Italiji, Grčkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Vodeći partner projekta je LAG EASTERN VENICE iz Italije. Ostali partneri su: Autonomna Provincija Trento (Italija), Komora za poljoprivredu i šumarstvo i Istraživački centar akademije nauka i umjetnosti (Slovenija), Agencija za ruralni razvoj Istre i Udruženje za promociju zapošljavanja – INFORMO (Hrvatska), Razvojni biznis centar Kragujevac (Srbija), Opština Bar i Biznis start up centar Bar (Crna Gora) i Mediteranski agronomski institut iz Hanje (Krit, Grčka). Osim nabrojanih, još devet partnerskih organizacija i institucija iz Italije, Grčke, Crne Gore i Belgije će učestvovati u projektu u svojstvu pridruženih partnera.

BSC Bar će u sklopu ovog projekta organizovati obuke za vinogradare, dok se uloga Opštine Bar ogleda u  u izradi strategija i lokalnih planova.

Vinogradarstvo predstavlja veoma važnu oblast  kada je u pitanju privredni razvoj u svim zemljama ADRION vinogradarsko-vinarskog područja, pa je u skladu sa tim centralni izazov projekta kako uskladiti održivo i profitabilno gajenje vinove loze i prerade grožđa.

Projekat ECOVINEGOALS promoviše održivost i otpornost vinogradarskog i vinarskog sektora podstičući prelazak sa intenzivnih vinogradarskih sistema na agroekološke sisteme upravljanja koji funkcionišu po principu očuvanja pejzaža. Projekat takođe ima za cilj da podstakne sve zainteresovane strane da intenzivnije učestvuju u izradi lokalne planske dokumentacije i donošenju odluka na lokalnom nivou, te da se izgradi i ojača međunarodna saradnja.

 

Prioritetna os

Održiva regija.

Specifični cilj

Povećanje kapaciteta na transnacionalnom nivou za zaštitu životne sredine, te fragmentaciju i zaštitu ekosistema u Jadransko-jonskom području.

Glavni cilj

Glavni cilj projekta ECOVINEGOALS je razviti strategije, akcione planove, alate i povećati kapacitete za agroekološku tranziciju vinogradarskih područja prema održivoj proizvodnji s manje resursa i niskim udjelom emisije ugljenika.

Specifični ciljevi projekta

  • Razviti društvenu svijest i potrebne kompetencije za usklađivanje proizvodnih potreba sa zaštitom životne sredine i krajolika, te posebno ranjivih područja gdje je prisutna intenzivna proizvodnja u vinogradarstvu
  • Izraditi transnacionalne strategije, metodologiju i zajedničke akcione planove koji podržavaju održivu tranziciju ranjivih vinogradarskih područja prema uravnoteženom ekosistemu ADRION teritorija.
  • Transnacionalna razmjena strategija i akcionih planova usmjerenih na jačanje kapaciteta participativnog upravljanja procesima održive tranzicije teritorija s intenzivnim vinogradarskim sistemom i ranjivim krajolikom.

Očekivani rezultati projekta

  • Razmjena temeljnih koncepata i alata na ADRION području potrebnih za tranziciju intenzivnih vinogradarskih sistema, široko rasprostranjenih u tim područjima, prema održivim/agroekološkim metodama upravljanja
    Agroekološki pristupi sprečavaju zagađenje okoline, obogaćuju biološku raznolikost, poboljšavaju krajolik i lokalno stanište, razvijaju usluge ekosistema i smanjuju emisije odgovorne za klimatske promjene
  • Unaprijediti vještine donosioca odluka i relevantnih stakeholdera, javnih i privatnih, u participativnom upravljanju održive tranzicije proizvodnog sistema te u zajedničkoj definiciji strategija i razvojnih planova usmjerenih na zaštitu staništa i ruralnih krajolika
  • Veća saradnja, razmjena i transnacionalna komunikacija između regionalnih vlasti i organizacija civilnog društva (poslovna udruženja, istraživačke institucije, kulturna svijest i stručno usavršavanje) prema zajedničkim ciljevima zaštite ekosistema, sprečavanja klimatskih promjena i prevencija socijalnih sukoba u korišćenju zemljišta
  • Povećanje broja i kvalitete alata i strategija koji mogu kroz zajedničku transnacionalnu viziju podržati planiranje i upravljanje agroekološkom tranzicijom lokalnih vinogradarskih sistema, formiranje potrebnih vještina i participativno upravljanje odlukama o teritorijalnom upravljanju.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF)

Brosuru o osnovnim podacima projekta mozete pogledati na dnu stranice.

 

 

 LINK :