Produzen rok za prijavu na Javni poziv nezaposlenim mladim osobama i zenama za podrsku u  pokretanju sopstvenog biznisa

 

Biznis Start-Up Centar Bar je produžio rok za prijavu na javni poziv nezaposlenim mladim osobama ( 15-29 godina ) i ženama za podršku u pokretanju sopstvenog biznisa do 31.03.2024.

Podsjetimo, Biznis Start-Up Centar Bar je 07.februara 2024. godine objavio Javni poziv za podršku nezaposlenim mladim osobama ( 15-29 godina ) i ženama za podršku u pokretanju sopstvenog biznisa.

Zainteresovani nezaposleni mladi ljudi i žene treba da popune prijavni obrazac na dnu stranice i dostave potrebnu dokumentaciju najkasnije do 31. marta 2024. godine.

 

U nastavku su sve informacije u vezi sa Javnim pozivom.

BSC Bar objavljuje Javni poziv mladima i ženama za podršku u pokretanju sopstvenog biznisa u sklopu projekta ' Skills for Sustainable Employment and inclusive Economic Growth of Cross-Border Region of Albania and Montenegro - Skills for Jobs Albania-Montenegro', broj ugovora CFCU/MNE/219 , koji je finansiran u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014-2020 u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) br.: EuropeAid/171769/ID/ACT/MULTI. Projekat se sprovodi u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i Agencijom za razvoj investicija Albanije.

 Ciljna grupa su nezaposlene mlade osobe (15-29 godina) i žene iz opština: Podgorica, Tuzi, Danilovgrad, Budva, Bar, Ulcinj i Cetinje,  kojima nedostaju praktična znanja i vještine da bi postali konkurentni na tržištu rada.

 Podrška podrazumijeva:

I Obuku o preduzetničkim vještinama za 15 polaznika/ca,

II Mentorsku podršku u izradi biznis planova za 15 polaznika/ca, i

III Grant u iznosu od 3000 eura po polazniku/ci za pokretanje sopstvenog biznisa za 5 najbolje ocijenjenih biznis planova.

 

I Obuka će se sprovesti u prostorijama Biznis start centra u Baru. Podrazumijeva dvodnevne treninge iz sljedećih oblasti:

 

a)             Poslovno-pravna pitanja i registracija biznisa

b)             Finansijsko upravljanje i računovodstvo

c)             Strateško planiranje i biznis model

d)             Marketing i prodaja 

e)             Digital/content marketing

 

II Mentorska podrška ima za svrhu da polaznici/ce nakon obuke razviju kvalitetne biznis planove i steknu neophodna znanja za pokretanje sopstvenog biznisa.

 Mentori će biti stručnjaci sa kvalitetnom bazom znanja, ali i sa dokazanim preduzetničkim iskustvom koji će polaznicima/cama pružiti podršku u trajanju od 20 sati tokom individualnih sastanaka.

 

III Grant podrazumijeva bespovratnu finansijsku podršku u iznosu od 3000 eura po polazniku/ci za pokretanje biznisa, odnosno za pokrivanje troškova registracije biznisa, kupovinu neophodne opreme i/ili konsultantske usluge. Od ukupno 15 polaznika/ca, grant će dobiti 5 polaznika/ca čiji biznis planovi budu najbolje ocijenjeni od strane nezavisne komisije.

 

Obuka za prijavljene polaznike/ce počinje u martu 2024. godine , a o  tačnom vremenu početka obuke polaznici/ce će biti naknadno obaviješteni.

Prednost će imati kandidati koji nisu prethodno podržani u sklopu istog projekta. Takođe, prednost će imati kandidati koji namjeravaju osnovati biznis u sljedećim oblastima: turizam i ugostiteljstvo, gastronomija, tradicionalni zanati i informacione i komunikacione tehnologije.

 

Način prijave:

 

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem aplikacionog formulara koji se nalazi na dnu ove stranice.

Pored popunjenog aplikacionog formulara, zainteresovani kandidati su dužni da na email adresu  s.jovanovic@bscbar.org ili sjovanovic@pkcg.org  najkasnije do 31. marta 2024. godine dostave sljedeću dokumentaciju:

 -1) dokaz o nezaposlenosti iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Kao dokaz o nezaposlenosti se može priložiti i Uvjerenje iz Poreske uprave da se lice ne vodi u Centralnom registru obveznika poreza, obveznika doprinosa i osiguranika Poreske uprave Crne Gore, kao lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje po osnovu zaposlenja.

 2) kopiju lične karte ili pasoša;

 

Sva pitanja vezana za ovaj poziv mogu se poslati e-mailom na: s.jovanovic@bscbar.org ili sjovanovic@pkcg.org