Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade web stranice i loga u sklopu projekta ,,Youth 4 Open Innovation”

Business Start-Up Centar Bar u okviru projekta  ,,Youth 4 open innovation” ,  vrši nabavku usluga izrade web sajta i loga za potrebe prezentacije projekta.

 Molimo Vas da nam dostavite ponudu za:

 • Specifikacija usluge

1. Izrada web sajta na nekoj od dostupnih platformi, wordpress sa uspostavljenom bazom podataka i inicijalnim rasporedom izgleda i insertovanjem grafičkih, tekstualnih i drugih multimedijalnih sadržaja

 

Napomena: Poželjno je da web sajt izgleda moderno i da je estetski  sofisticiran.

 Kriterijum izbora ponude:

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, evaluciona komisija izvršiće izbor ponude na osnovu kriterijuma najboljeg kvaliteta u odnosu na cijenu.

 

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju najkasnije do 31.03.2021.  godine do 15.00 časova na e-mail: s.jovanovic@bscbar.org , lično, ili poštom  na adresu :

Biznis start centar Bar, Bulevar Revolucije bb, Poslovni centar Kula A/5 , 85000 Bar, Crna Gora

Rok za dostavljanje ponuda je 7 dana

Obavještenje o izboru ponude:

U roku od najkasnije 7 (sedam) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača biće obaviješten samo dobavljač čija je ponuda prihvaćena od strane Komisije za izbor ponude. Ponude dobavljača koje ne dobiju obavještenje o rezultatima postupka izbora najpovoljnije ponude nijesu prihvaćene.