Poziv za  angažovanje predavača na radionici 'Primjena pametnih tehnologija u turizmu'

Za potrebe organizovanja dvodnevne radionice na temu Primjene pametnih tehnologija u turizmu Biznis start-up centar objavljuje poziv za angažovanjem predavača.

Radionica je dio projekta „Window2Bar”, br. ugovora CFCU/MNE/140, koji sprovodi Fondacija Biznis start centar Bar kroz Program: IPA II-Multi – Annual Action Programme for Montenegro of Employment, Education and Social policies (2015-2017).

Radionica će trajati dva dana, a vrijeme održavanja je planirano za prvu polovinu juna 2021., a preciziraće se naknadno.

 

Predavači/ce će biti dužni da:

  1.       Dostave prezentaciju odnosno plan rada za radionicu prije samog održavanja (agenda i plan rada biće usaglašeni sa projektnim timom)
  2.       Održe radionicu u dogovorenom periodu
  3.       Dostave izvještaj o odrađenom poslu u roku od tri dana od završetka radionice u obrascu koji će biti dostavljen od strane projektnog tima
  4.       Budu dostupni za potrebu konsultacija i pružanja informacija učesnicima tokom implementacije radionice.

 

Kako biste se prijavili, molimo vas da do 14.05.2021. do 15h, na email v.antunicevic@bscbar.org dostavite:

  1. CV – biografiju
  1. Programsku ponudu: tematske oblasti koje će obraditi prilikom izvođenja radionice, kao i finansijsku ponudu – honorar za realizaciju navedenih obaveza i zadataka