Poziv na 3. Forum EU Strategije za Jadransko jonsku regiju (EUSAIR)

Business Start-Up Centar Bar obaviještava da će Republika Italija u saradnji sa Evropskom komisijom i uz podršku EUSAIR-a FacilityPoint organizovati 3. Forum EU Strategije za Jadransko jonsku regiju (EUSAIR) koji će se održati se 24. i 25. maja 2018. godine u Kataniji (Italija). Na ovom događaju biće predstavljen napredak i dostignuća EUSAIR makro-regionalne strategije i promovisaće se jačanje mreže i partnerstava unutar Jadranskog i Jonskog regiona.

Poseban akcenat biće na poboljšanju povezivanja i saradnje ovog područja sa naglaskom na transport i energetiku.  Forumu će prethoditi Jadransko Jonsko vijeće / EUSAIR ministarski sastanak 24. maja 2018.godine , koji će okupiti ministre inostranih poslova zemalja članica, odgovorna lica za fondove EU i predstavnike Evropske komisije. Cilj susreta je okupiti učesnike iz svih 8 zemalja potpisnica EUSAIR strategije ( Bosne i Hercegovine , Grčke, Italije, Slovenije, Albanije, Hrvatske , Crna Gore i Srbije).

Glavne teme:
• Plavi rast (plava tehnologija, akvakultura i ribarstvo..)
• Povezivanje regije (transportne i energetske mreže, pomorskog transporta i logistike
• Održivi turizam ( diversifikacija turističkih proizvoda i usluga, inovacija u turizmu, međusektorski pristup u turizmu (IT, energetska efikasnost , zdravlje..)…
• Kvaliteta životne sredine (zaštita mora i morskog okoliša)

Ko može učestvovati:
– MSP
– Univerziteti
– Komore
– Klasteri
– istraživačke institute
– Ostale organizacije iz jadransko-jonske regije

Kao i prethodne godine, predviđeni su i poslovni susreti (B2B), koji će se održati u okviru 3. EUSAIR foruma.  Cilj B2B susreta je pružiti priliku za poslovno povezivanje, istraživanje i procjenu novih poslovnih prilika, istovremeno podstičući perspektive za dugoročnu saradnju između MSP I ostalih ključnih aktera u regionu.

Krajnji rok za registraciju je 22. maj 2018. godine.

Detaljne Informacije o programu, kao i online dogovaranju sastanaka, dostupne su na zvaničnoj web stranici :
https://b2b-eusair-forum-2018.b2match.io/

Za dodatne informacije možete kontaktirati Enterprise Europe Network-
Anna Sangiorgi
Consorzio Arca
Consorzio Bridgeconomies
Enterprise Europe Network
Viale delle Scienze ED 16 – 90128 Palermo
www.consorzioarca.it
asangiorgi@consorzioarca.it
+39 091 6615645 – 11 + 39 091 3357558958

Giada Platania
Sicindustria
Consorzio Bridgeconomies
Enterprise Europe Network
Via Alessandro Volta 44 -90133 Palermo
www.sicindustria.eu
g.platania@sicindustria.eu
+39 091581100, +39 334 6073882