Održani seminari u okviru START W projekta

BSC Bar je u saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća tokom septembra mjeseca organizovao seminare: Marketing i brendiranje u ruralnom turizmu, Smještajni kapaciteti u ruralnom turizmu i Socijalno preduzetništvo.

Seminari su organizovani u sklopu projekta „Podrška razvoju potencijala žena u oblasti ruralnog turizma – START W“ koji finansira Evropska unija (IPA prekogranična saradnja, program Albanija – Crna Gora), a implementira Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća. BSC Bar je od strane Direkcije bio angažovan za implementaciju seminara. Cilj seminara je bio podrška razvoju malih biznisa u domenu ruralnog turizma, kao i upoznavanje sa pojmom socijalnog preduzetništva i mogućnostima razvoja socijalno orjentisanih biznisa.

Ciljna grupa su bile žene sa teritorije Bara i Podgorice, sa posebnim naglaskom na žene iz ruralnog područja i žene preduzetnice. Odaziv na seminarima je bio veliki. Ukupno je stotinak žena pohađalo seminare.

Predavači na treninzima su bili Zvezdana Oluić iz Unije poslodavaca Crne Gore, Ljubica Kostić-Bukarica predsjednica Asocijacije poslovnih žena Crne Gore i vlasnica marketinške agencije MasCode, prof. gastronomije, Milan Bukarica i direktorica BSC Bar, Ivana Tomašević.

Nakon sprovedenih seminara, 15 žena iz Bara je 29.09. prezentiralo svoje biznise na Sajmu ženskih biznisa u Delta city-u, koji je bio organizovan u sklopu istog projekta i na kojem je prisustvovalo i 30 žena preduzetnica iz Albanije.