Obuke o preduzetništvu za mlade

BSC Bar u saradnji sa Biznis centrom Cetinje, Fakultetom za likovne umjetnosti Cetinje i Fakultetom za pomorstvo Kotor u sklopu projekta “Preduzetnički poduhvati” koji finansira Ambasada SAD-a, tokom novembra 2014. za mlade potencijalne preduzetnike na Cetinju organizuje besplatne obuke:

PRONALAŽENJE POSLOVNE IDEJE

IZRADA BIZNIS PLANA

KAKO REGISTROVATI SOPSTVENI BIZNIS

Nakon kompletiranja obuka polaznici ce steći mogućnost da apliciraju za dobijanje povoljnog mikro-kredita

Obuke će trajati ukupno 8 dana i biće organizovane u terminima dogovorenim sa grupom zainteresovanih polaznika.

Da biste se prijavili, molimo Vas da popunite aplikacioni formular u nastavku i pošaljete ga na e-mail adresu v.antunicevic@bscbar.org najkasnije do ponedjeljka 03.11.2014.