Obuke o poslovnim vještinama u Ulcinju

Obuke o preduzetničkim vještinama koje BSC Bar organizuje u saradnji sa Opštinom Ulcinj, u sklopu projekta 'Adriatic Welfare Mix' održavaju se prema sljedećem rasporedu:

 

CV i poslovna komunikacija - 15. i 16. decembar 2014., od 10 -14h

Socijalno preduzetništvo - 22. decembar 2014., od 10 -14h

Marketing u socijalnom preduzetništvu - 14., 15. i 16. januar 2015, od 10 -14h

Izrada biznis plana - 19., 20., 21., 22. i 26. januar 2015., 16-20h

Kako registrovati sopstveni biznis - 04., 05. i 06. februar 2015., 10-14h

 

Sve obuke se održavaju u prostorijama NVO Novi horizonti, na adresi Kodre bb, na magistrali u Ulcinju. Obuke pohađa 15-20 učesnika iz Ulcinja i Bara zainteresovanih da steknu ili unaprijede svoja znanja iz oblasti preduzetništva, posebno socijalnog preduzetništva, ali i da pokrenu sopstveni biznis, i iskoriste bespovratna sredstva za nabavku opreme ukoliko pobijede na konkursu za podršku socijalnih preduzeća koji će se u okviru projekta nakon obuka organizovati.