Mentoring podrska BSC Bar

BSC Bar i ove godine sprovodi mentoring podršku za mala i srednja preduzeća u sklopu programa japanske razvojne agencije JICA. Ove godine su se za program mentoringa prijavila 4 barska preduzeća: Konto accounting doo, Justicia doo, Interastra group doo i Naura doo.  Mentoring podrška podrazumijeva sagledavanje stanja preduzeća i ukazivanje na glavne probleme čijem rješenju treba zajednički da doprinesu vlasnik, odnosno direktor preduzeća i mentor.

U sklopu mentoring programa podške je u petak 25.10.2019. predstavnik JICA -Japanske razvojne agencije , g-din Masashi Yamanaka , zajedno sa osobljem BSC-a Bar , obavio posjetu preduzeću ,,Enterijer dizajn studio d.o.o.”, kojem je tokom 2015. pružena mentoring podrška.  Cilj posjete je bio da se ovo preduzeće upozna sa ,,KAIZEN” metodologijom i principima  poslovanja.

Japanska filozofija rada poznata kao ,,Kaizen” predstavlja poboljšanje kroz male korake i osnova je japanskog poslovnog uspjeha. Kroz neprekidno poboljšanje ,na svakom mjestu i u svakom momentu, koje uključuje sve zaposlene u organizaciji, od  menadžmenta do  radnika, dolazi se do velikog napretka.

G-din Yamanaka je u okviru svog predavanja  objasnio da poboljšanju poslovanja treba da doprinose svi, pa tako svim zaposlenim treba dozvoliti da iznose svoje sugestije i budu dio velike ,,slike”.

Tokom obuke, svi zaposleni su se aktivno uključili i iznosili su svoje prijedloge za poboljšanje radnih uslova jer je svima u interesu da rade jednostavnije, efikasnije i brže, te da uklone nepotrebne gubitke u procesu rada. Upravo je to ono što smo htjeli postići ovom posjetom, tj da radnici koji obavljaju određene aktivnosti u preduzeću ,,Enterijer dizajn studio”, imaju najviše znanja o samim aktivnostima,  neposrednim uključivanjem u donošenje odluka, načinom rada i izgledom radnog mjesta,  na najbolji način unapređuju vlastite uslove rada.