Konferencija o mogućnostima zapošljavanja i trendovima na tržištu rada u prekograničnom području Albanije i Crne Gore

Pozivamo Vas da učestvujete na konferenciji o mogućnostima zapošljavanja i trendovima na tržištu rada u prekograničnom području Albanije i Crne Gore. Konferencija će se održati 24. i 25. aprila u hotelu Princess u Baru sa početkom od 10:00 časova.

Konferenciju organizuje Fondacija Biznis start centar Bar u saradnji sa partnerima Privrednom komorom Crne Gore i Agencijom za međunarodni razvoj Albanije (AIDA)u okviru projekta “Vještine za održivo zapošljavanje i inkluzivni ekonomski rast prekograničnog područja Albanije i Crne Gore” -  Vještine za posao Albanija-Crna Gora. Projekat je podržan Programom prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014- 2020 kroz Instrument predpristupne pomoći (IPA II).

Projektom je predviđena podrška razvoju preduzetničkih vještina i zapošljavanju mladih i žena kao ključne ciljne grupe, ali takođe i pružanje održive podrške poslodavcima u prekograničnoj oblasti.

Podrška je predviđena u prioritetnim razvojnim sektorima u prekograničnoj oblasti: turizmu, ugostiteljstvu, informaciono-komunikacionim tehnologijama, poljoprivredi i međusobno povezanim sektorima.

Uz konsultacije sa poslodavcima i drugim relevantnim zainteresovanim stranama, doprinos ostvarenju cilja će se postići kroz:

- Povećane profesionalne vještine i kompetencije nezaposlenih mladih i žena kako bi se zadovoljile potrebe za zapošljavanjem u sektoru turizma, ugostiteljstva i ICT-a

- Razvijene vještine samozapošljavanja/preduzetništva – strateško planiranje, umrežavanje, marketing i prodaja, e-poslovanje – u oblasti ICT-a, turizma, ugostiteljstva, gastronomije i tradicionalnih zanata

- Uspostavljen prekogranični brend za promociju lokalnih proizvoda i usluga.

 

Na konferenciji će javnost imati priliku da upozna trenutnu situaciju i trendove u prekograničnom području Crna Gora i Albanija na polju zapošljavanja, preduzetništva, vještina i očekivanja mladih. Polaznici će biti upućeni u projekat, specifične ciljeve i očekivanja, a  naš cilj je da sa institucijama, NVO sektorom i privrednicima potpišemo saradnju u sprovođenju projekta.

Ciljni učesnici konferencije su mladi potencijalni korisnici projekta, predstavnici malih i srednjih preduzeća, institucija, lokalne vlasti, predstavnici agencija za zapošljavanje, nevladinih organizacija, predstavnici obrazovnih institucija (stručnih škola, visokih škola i fakulteta) i predstavnici medija.

Stoga Vas ljubazno pozivamo da svojim prisustvom uveličate događaj i doprinesete efikasnoj razmjeni iskustva, sugestija i ideja tokom konferencije.

Molimo Vas da najkasnije do petka 21.04. prijavite prisustvo putem emaila v.antunicevic@bscbar.org ili broja telefona 069379258. Prilikom prijave je potrebno poslati ime i prezime i kontakt telefon.

 

U nastavku je  agenda događaja, a na dnu stranice prezentacija projekta.

 

DNEVNI RED

 PRVI DAN 24.04.2023.

 9:30 – 10:00 Dolazak učesnika

10:00- 10:15 Pozdravni govor – Predstavnici Privredne komore Crne Gore, Predstavnik/ca AIDA-e, predstavnici Joint Technical Secretariat-a 

10:15-10:30 Prezentacija projekta sa odgovorom na pitanja – BSC Bar.

10:30- 11:00 Trendovi na tržištu rada u Crnoj Gori – trenutna situacija, ograničenja i mogućnosti - predstavnik Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, g. Milutin Vučinić.

11:00-11:30 Trendovi na tržištu rada u Albaniji - trenutna situacija, ograničenja i mogućnosti - predstavnik Zavoda za zapošljavanje ili Poslovnog udruženja iz Albanije ili pridružene partnerske institucije.

11:30- 12:00 Kafa i umrežavanje

 

DRUGI DAN  25.04.2023.

09:30 – 10:00 Dolazak učesnika

10:00- 10:30 Strategija cjeloživotnog preduzetničkog učenja i Programi podrške mladima, ženama i malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori – g. Anđela Gajević, Ministarstvo ekonomskog razvoja.

10:30- 11:15 Mladi i obrazovanje – potrebne vještine i kompetencije za buduće zapošljavanje i za omladinsko preduzetništvo

Prof Dr Darko Lacmanović, Fakultet za turizam,

Prof Dr Sandra Đurović, Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar

Gost iz Albanije

Ajla Jadadić, Unija mladih preduzetnika

11:15-11:30 Zaključci i potpisivanje sporazuma o saradnji

11:30 -12:00 Kafa za umrežavanje