Konferencija: Evropa 2020 Strategija za razvoj (Stvaranje povoljnog okruženja za nova i bolja radna mjesta)

Direktorica BSC Bar, Ivana Tomašević je sa preduzetnicom Mirjanom Babić, vlasnicom firme 'Olivmont' učestvovala na konferenciji 'Evropa 2020 Strategija za razvoj (Stvaranje povoljnog okruženja za nova i bolja radna mjesta)' 13. i 14.03.2014. u Napulju.

U okviru Evropske Strategije za razvoj 2020, potpredsjednik Evropske Komisije g-din Antonio Tajani, predvodio je Misiju za razvoj Kampanje koja je organizovana 13. i 14.03.2014 godine u Napulju.

Cilj ovog događaja je da se u ovom regionu stimuliše zapošljavanje, biznis aktivnost i razvoj lokalne ekonomije. Sama Misija za razvoj sastojala se od Konfernecije na teme:

1. EU finansije za razvoj biznisa u periodu od 2014 do 2020

2. Internacionalizacija i pristup međunarodnim tržištima.

3. Klasteri

Drugi dan konferencije bio je rezervisan i za umrežavanje biznisa. Predstavnici raznih biznisa iz Kampanje, ali i iz zemalja EU imali su priliku da se sretnu i da razgovaraju o mogućnostima za međunarodnu saradnju. Takođe su imali priliku da čuju planove EU za dalji razvoj podrške malim i srednjim preduzećima (novi SME instrument Evropske Unije), kao i da porazgovaraju sa donosiocima odluka na EU nivou i na nivou Kampanje. Za ovaj događaj registrovan je 541 učesnik (firma) iz zemalja EU, dok su kao jedini predstavnici iz Crne Gore učestvovali Olivmont i BSC Bar, koji je predstavljao još nekoliko preduzeća iz Bara: ,,Montevitalis’’, ,,NVO SIT- i njihov proizvod ibookhotel.me” i ,,Barpesce’’.