Konferencija

Predstavnici BSC Bar prisustvovali su radionici COSME Program - pregled programa i specificnih procedura u organizaciji Ministarstva Ekonomije i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeca. 

Cilj ove radionice je upoznavanje sa programima EU: Horizon 2020 i COSME,  kao i sa nacinima podrske za mala i srednja preduzeca. 

BSC Bar ce u sklopu Enerprise Europe Network mreze pruzati podrsku malim i srednjim preduzecima ukoliko zele i imaju kapacitete da se ukljuce u navedene programe.