Javni poziv za investiciono finansiranje putem privatnih fondova (private equity) iz Programa „ICO-Impact for SMEs“

Business Start-Up Centar Bar u saradnji sa ICO-Impact Investment raspisuje KONKURS za finansiranje malih i srednjih preduzeća       

ICO-Impact je globalna investiciona kompanija, sa sjedištem u Londonu, koja se bavi ulaganjem u privatne kompanije u zemljama u razvoju.

Način finansiranja rasta kompanije i ostvarivanje uspešne saradnje sa Private Equity fondom:

Private equity (PF) se odnosi na investicije u kapital privatnih firmi i predstavlja jedan od alternativnih načina finansiranja. Budući da se novac ulaže u kapital firme i da nisu potrebna tradicionalna sredstva obezbjeđenja koja se traže kod bankarskih kredita, ova vrsta kapitala dijeli sudbinu same firme i ima jak interes da se firma što bolje i brže razvije. Iz tog razloga, private equity finansiranje je, naročito, pogodno za preduzeća u razvoju, zbog njihovog ograničenog pristupa izvorima kapitala i zbog same ekspertize koju private equity fondovi mogu da pruže.

ICO-impact pruža:

 • Novčana sredstva za finansiranje ubrzanog razvoja (od 100.000 do 1.500.000)
 • Pristup vrhunskim ekspertima iz oblasti finansija, marketinga, strateškog i operativnog menadžmenta
 • Identifikaciju i pristup dodatnim izvorima finansiranja
 • Povezivanje sa renomiranim strateškim partnerima
 • Unapređenje profesionalnih vještina (menadžment, prodaja, marketing, finansije)
 • Pristup resursima globalne ICO mreže

 

Investiranje je namijenjeno privatnim kompanijama sa sljedećim karakteristikama:

 • U većinskom su domaćem vlasništvu (strani partner može imati maksimum 49 % kapitala);
 • Zainteresovane su za dokapitalizaciju  kreditima;
 • Imaju jednostavnu vlasničku strukturu (po mogućstvu 2-3 dominantna vlasnika);
 • Sa finansijskim potrebama između EUR 100.000 i EUR 1.500.000;
 • Ne bave se proizvodnjom duvana, alkoholnim pićima (osim ako je procenat alkohola ispod 15%), oružjem, igrama na sreću, i bilo kojom vrstom nemoralnih aktivnosti ili aktivnosti koje štete prirodnoj sredini.

 

Kako do kredita?

Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaje BSC-u Bar . Nakon okončanja procesa odlučivanja, menadžer za odnose sa malim i srednjim preduzećima će obavijestiti klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.

Prijave za finansiranje primamo najkasnije do 01. marta 2018.

Za dodatne informacije možete da se obratite Ivani Tomašević (mob.069 328-304) i Saši Jovanoviću (mob. 069 328-329)