Info dan o podršci Fonda za inovacije za MSP

Fond za inovacije Crne Gore raspisao je danas Javne pozive za dodjelu grantova za provjeru inovativnog koncepta, strateško partnerstvo u sprovođenju predakceleracijskog programa za startapove,  podsticanje razvoja inovacione kulture, realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije i zaštitu i razvoj pronalaska. Ukupna vrijednost raspisanih poziva iznosi 650.000 eura.

Javni pozivi i neophodna dokumentacija za prijavu objavljeni su na sajtu Fonda (www.fondzainovacije.me).

Ključni ciljevi ovih programa su jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za razvoj inovacija, afirmacija inovacionog preduzetništva i izgradnja održivog ambijenta za prevođenje ideja u inovacije i njihovu komercijalizaciju na tržištu, kao i promocija i popularizacija inovacija, strategije pametne specijalizacije i saradnje naučnoistraživačkih ustanova i privrede.  Svaki javni poziv ima specifičnu ciljnu javnost kojoj je namijenjen, a kada se pogleda kumulativno, obuhvaćeni su svi domaći akteri našeg inovacionog ekosistema. Svi pozivi su usmjereni ka mikro, malim ili srednjim privrednim društvima, kao i naučnoistraživačkim ustanovama, na neke pozive se mogu prijaviti i nevladine organizacije kao i druge organizacije ili ustanove registrovane u Crnoj Gori, a vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska dostupni su i fizičkim licima.  

Zato vas pozivamo da detaljne informacije o pozivima pogledate na sajtu Fonda (slijede linkovi):

  • Javni poziv za provjeru inovativnog koncepta – detalji poziva
  • Javni poziv za strateško partnerstvo u sprovođenju predakceleracijskog programa za startapove - detalji poziva
  • Javni poziv za finansiranje aktivnosti za realizaciju edukativnoh programa u oblastima pametne specijalizacije - detalji poziva
  • Javni poziv za podsticanje inovacione kulture - detalji poziva
  • Javni poziv za vaučere za patentnu zaštitu i razvoj pronalaska - detalji poziva

 

Info dan o navedenim programima će biti održan u našim prostorijama 17. maja u 12h:

Za info dane se možete prijaviti na sljedećem linku –https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF2z9PdxYA-vEOdSJ02Bj7YgriHUg1Mi357EdQI3znsT7DjA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0