Direktorica BSC Bar na sjednici Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo

2. decembra 2020. je održana treća sjednica Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo kojom je predsjedavala direktorica Biznis start-up centra, Ivana Tomašević. Na sjednici je predstavljeno istraživanje “Procjena uticaja COVID-19 na poslovni sektor i perspektive rasta ekonomije Crne Gore” kao i programi Ministarstva ekonomije, Ministarstva za ljudska i manjinska prava  i EBRD vezano za podršku ženama u biznisu i rodnoj ravnopravnosti u narednom periodu. Žene u biznisu su takođe imale priliku da čuju koje su im mjere i programi u lokalnim opštinama Berane, Bijelo Polje, Kotor i Budva dostupne za unaprijeđenje ili razvoj sopstvenog biznisa.

U narednom periodu Privredna komora Crne Gore kao i BSC Bar nastaviće da pružaju podršku razvoju ženskog preduzetništva, umrežavanju kroz Evropsku preduzetnićku mrežu (Enteprise Europe Network) kao i eliminisanju barijera i lakšem pristupu finansijama.

Više o sastanku možete naći na sljedećem linku:
http://www.privrednakomora.me/saopstenja/podrska-zenskom-preduzetnistvu-u-korona-krizi