BSC Bar postavio besplatan internet za turiste na 5 lokacija u Baru

Grad Bar je kroz projekat Biznis start-up centra “Window2Bar” dobio odlike pametne turističke destinacije. Na 5 atraktivnih lokacija za turiste postavljena je bikon tehnologija koja omogućava besplatan internet i informativni sadržaj o kulturno-istorijskim znamenitostima grada.

Svijetleće reklame u obliku svetionika sa natpisom free wi-fi, koje su postavljene na stubovima ulične rasvjete na 5 lokacija u Baru, upućivaće turiste na to da se na svojim mobilnim telefonima mogu besplatno povezati na internet, bez “skidanja” bilo kakve aplikacije. Sve što treba da urade da bi pristupili besplatnom internetu podrazumijeva da sklope jednostavnu puzlu koja predstavlja fotografije kulturnih obilježja koja se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini, odnosno u blizini znaka za besplatan wifi. Pri tome se sa sklapanjem puzle i ulaskom u onlajn svijet prvo otvara web stranica https://windowtobar.wordpress.com/discover-bar  sa tekstovima o dotičnim kulturnim znamenitostima, ali i sa banerima lokalnih privrednika koji se nalaze u njihovoj blizini i predstavljaju ponudu koja bi turiste mogla privući. Besplatan internet je postavljen na 2 lokacije na barskom šetalištu 1) u neposrednoj blizini oznake „I love Bar“, na početku šetališta, 2) kod Galerije Dvorca kralja Nikole, zatim 3) kod stare crkvice „Barski Trikonhos“, 4) u centru grada, preko puta restorana „Mornar“, odnosno u blizini spomenika sv.Jovana Vladimira, zaštitnika grada i 5) u Starom Baru, preko puta objekta „Društva maslinara“. Svakako, da lokalne institucije i privrednici nisu imali sluha za naš projekat, finalni rezultat, postavljanje bikona se ne bi mogao realizovati. U ovom kontekstu moramo pomenuti predstavnike Kulturnog centra, Marine AD, predstavnike Društva maslinara, zatim predstavnike restorana „Gurman“ i restorana „Mornar“ koji su nam omogućili postavljanje opreme u njihovim objektima, napajanje na struju i priključak na internet kako bi oprema mogla funkcionisati.

Pomenuti koncept predstavlja davanje psihološkog iskustva, odnosno davanje gejmerske pozadine – turističkom iskustvu i samo je jedan vid inovativnog turističkog proizvoda/usluge, odnosno jedan vid gejmifikacije u turizmu.

Projekat Window2Bar je podržan kroz Program IPA II Multi Annual Action Programme for Montenegro of Employment, Education and Social policies (2015-2017).