Trening 'Design thinking'

Obuka Design thinking realizovana je od 4. do 8. oktobra 2021. godine u BSC-u. Trening je vodila NLP trener Danka Ćetković. Cilj obuke je bio da se mladi polaznici upoznaju sa metodom Design Thinking i podstaknu na kreativne pristupe razmišljanju i stvaranju kroz DT.

Takođe, svrha je bila motivisanje učesnika da promijene perspektive u rješavanju izazova i podsticanje na nove ideje.

Takođe, cilj je bio da se radi na unapređenju komunikacijskih veština među mladima za razmjenu ideja, pregovaranje i predstavljanje.

 

Teme koje se obrađuju tokom obuke su:

• uvod u DT i faze DT procesa (empatija, rešavanje problema, ideja, prototip i testiranje)

• kako promjena perspektive u razmišljanju može dovesti do novih ideja

• kako kreirati rešenja zasnovana na rešavanju problema odabrane ciljne grupe

• kako kreirati inovativna rešenja koja mogu prerasti u preduzetničku ideju

• kako smanjiti troškove i spriječiti moguće greške kreiranjem prototipa svoje ideje i testiranjem

• vještine komunikacije u službi realizacije ideja, vještine pregovaranja i prezentacije

Obuci je prisustvovalo 22 mladih ljudi. Učesnici su pokazali visok nivo interesovanja i motivacije za aktivno učešće na treningu. Atmosfera za rad je bila dinamična i veoma podsticajna. Mladi su naveli da im nedostaju slični sadržaji, radionice, programi obuke, koji bi se bavili temama kao što su karijerne orijentacije, unapređenje samopouzdanja, otvorena i efikasna komunikacija, jačanje timskog rada i saradnje.

Na sledećem linku možete pronaći video tutorijal ovog treninga:

http://smartincubator.me/index.php?option=com_splms&view=course&id=25:design-thinking&Itemid=551&lang=en