Error 404 projekat

Error404 je zajednički projekat između organizacija iz različitih zemalja, sufinansiran od strane Erazmus+, u okviru ključnih akcija 2.

Projekat ima u fokusu da premosti tehnološki jaz u populaciji žena u riziku od isključenosti, posebno onih koje žele da se ponovo uključe na tržište rada i oni koji žele da se upuste u preduzetnički poduhvat. Partneri na projektu su organizacije i institucije iz Španije, Slovenije, Poljske, Austrije i Crne Gore.

Ciljevi projekta su:
-Promovisati motivaciju i razvoj novih interesovanja kod žena u riziku od socijalne isključenosti
(ekonomske, geografske, izbegličke poteškoće, prva ciljna grupa) kroz korišćenje novih tehnologija
-Promovisati aktivno učešće ovih ciljnih grupa u izgradnji vještina, znanja i kompetencija
-Promovisati svesnu i ispravnu upotrebu novih tehnologija.
-Koristite bolji digitalni sadržaj, kao i alate i metodologije,
- Obezbediti centre za obuku odraslih sa rodnom perspektivom.
Od malih ideja do velikih rezultata, želimo da pomognemo u postavljanju čvrste digitalne osnove kako bismo obezbedili veštine potrebne za takmičenje u digitalizovanom svetu!

PRATITE NAŠ SAJT I DRUŠTVENE MREŽE JER USKORO KREĆU E-LEARNING OBUKE U SKLOPU PROJEKTA
Naučite kako da vodite socijalne mreže, koristite digitalne alate kao Canva, steknite vještine
komuniciranja i pregovaranja i mnoge druge vještine. Prednost e-learninga je što sami organizujete učenje u periodu kada vama odgovara.