IBeacon - nova tehnologija za 21. vijek

iBeacon – nova tehnologija za 21. vijek

 

iBeacon je danas referenca za tehnologiju koja je proizašla iz portfolija Apple kompanije čiji sinonim iPhone je svima nama dobro poznat. Kao sve tehnologije koje su nam došle iz Apple-a tako je i ova prvenstveno namijenjena za korišćenje sa drugim ili uz druge Apple proizvode. Međutim, iBeacon nudi nešto više.

 Malo preciznije iBeacon je tehnološki protokol koji je Apple razvio i prvi put predstavio na Apple Worldwide Developers Conference 2013. godine. Ova tehnologija  omogućava pametnim telefonima , tabletima i drugim uređajima da izvršavaju određene akcije kada se nađu u blizini iBeacona tj. u blizini malih uređaja koji šalju informacije. Ukratko iBeacon omogućava korisnicima da na kratkim rastojanjima putem aplikacije na mobilnom telefonu dobijaju infromacije koje šalju beacon uređaji. Komunikaciona tehnologija koja se koristi za ovu svrhu naziva se Bluetooth Low Enegry ili BLE, što znači da koristi znatno manje energije nego „klasičan“ Bluetooth.

 Od tada do danas nastao je  veliki broj proizvodjača koji su razvili kompatibilne uređaje sa iBeacon tehnologijom (kažemo hardverske predajnike) kao što su smart band, smartwatch, bluetooth slušalice i slično. Danas tu klasu proizvoda nazivamo BLE kompatibilnim uređajima. Prednost ove BLE tehnologije leži u činjenici da ako ostavimo Bluetooth „uključen“ na telefonu brzo bi se telefon „ugasio“, ovako, ako ostavimo BLE uključen na telefonu to će zanemarljivo uticati na stanje baterije telefona. 

Ako želimo da primjenimo iBeacon tehnologiju moramo postaviti  jedan ili više iBeacon uređaja koji će slati sopstvene notifikacije u svoju okolinu. Konfiguracija prostora  oko uređaja direktno utiče na razdaljinu na kojoj se poruke od iBeacon uređaja mogu prenijeti. Sigurna distanca na kojoj se poruke prenose je do 8m za uređaje koje se mogu kupiti sa danas populanog sajta Aliexpress. iBeacon uređaj nameće kao zahtjev da se na drugoj “strani”- prijemnoj strani, a to je pametni telefon ili tablet, nalazi instalirana aplikacija koja zna da protumači poruke koje šalje iBeacon uređaj. Aplikacija  na prijemnom uređaju tada može nakon primljene notifikacije od iBeacon izvršavati različite akcije, poput slanja obavještenja korisnika - push poruka. Dakle, iBeaconi šalju notifikacije uređajima koje sadrže samo vlastiti identitet iBeacona. Aplikacija je dalje ta koja kreira push poruke ka korisniku pametnog uređaja nakon primljenog signala od iBeacona. 

Konkretan primjer za primjenu iBeacon u praksi jeste u situacijama kada je potrebno  pozicioniranje-lociranje uređaja, drugim riječima, u “zatvorenom sistemu” u kojem komunicirsju iBeacon uređaj - aplikacija.  Takav sistem pomaže pametnim telefonima da odrede svoju lokaciju u prostoru u odnosu na iBeacon uređaj. Kao štp možete vidjeti na slici: daje informacije o sniženju, usmjerava korisnika na lokaciju. 

Zašto je iBeacon napredniji od ranijih sistema? Na ovakvom konceptu su bazirani raniji sistemi zasnovani na tehnologiji geopush poruka koji se temelje na korišćenjuGPS na telefonima. Još jednom je važno istaći osnovnu prednost iBeacon tehnologije na znatno smanjeni uticaj na vijek trajanja baterije i bolja preciznost u određivanju lokacije u odnosu na tradicinonalni GPS na pametnim telefonima.  

 Kao rezime, iBeacon se razlikuje od nekih drugih tehnologija zasnovanih na lociranju jer je uređaj (Beacon – en. svjetionik) jednosmjerni odašiljač ka pametnom telefonu ili uređaju za prijem BLE poruka i potrebna je instalirati posebnu aplikaciju da bi se protumače poruke koje Beacon šalje. Dakle instalirana aplikacija je ta (a ne iBeacon uređaj) koja korisnicima sistema da dostavlja određene poruke. Upotrebna vrijednost tehnologije zavisiće od kvaliteta aplikacije. iBeacon je promijenio način na koji brendovi komuniciraju sa potrošačima, pružio im je digitalni dodatak u fizički svijet. Zanimljivo je to što osim u privredi može naći primjernu u drugim sferama života poput kulture, sporta, domaćinstva, zaštite životne sredine, turizma i sl.

U sledećem blogu više o primjenama iBeacon tehnologije u turizmu...

Tekstje  pripremio istraživački tim na projektu Window2Bar