Obuke

Obuke koje organizuje BSC Bar namijenjene su svim osobama koje žele da unaprijede i usavrše svoje poslovne vještine. Polaznici obuka stiču mogućnost da unaprijede znanja iz oblasti preduzetništva, informacionih tehnologija, vještina poslovne komunikacije, marketinga, menadžmenta, izrade biznis plana, pravnih i poreskih pitanja i slično.

Svaka obuka osim edukativno-teorijskog dijela ima i praktični dio u kojem se radi kroz: vježbe na primjerima iz prakse, studije slučaja. Cilj je razvoj vještina polaznika kroz rješavanje zadatih problema. Praksa BSC Bar je da na svakoj obuci bude prisutan gost iz privrede, odnosno afirmisan preduzetnik, predstavnik bankarskog sektora, državne institucije, NVO sektora i sl., a zavisno od teme obuke. Cilj ovakvog pristupa je da se uči na iskustvima iz okruženja, kao i da se gradi preduzetnička mreža.

BSC Bar za predavače angažuje međunarodne, regionalne i lokalne stručnjake sa kvalitetnom bazom znanja, ali i sa dokazanim preduzetničkim iskustvom. Pored navedenog, da bi se što bolje pripremili za predavanja i prenošenje znanja, sami treneri moraju proći obuku u vidu pred-obuke ili pre-treninga. Na ovim obukama, osim što unaprijeđuju svoje sposobnosti kroz razmjenu iskustava i kroz prihvatanje novih modela rada, predavači usavršavaju svoja znanja i usklađuju programe sa potrebama tržišta rada.

Prijava za obuke vrši se popunjavanjem aplikacionog formulara koji možete preuzeti sa lika:

APLIKACIONI FORMULAR ZA OBUKE

i slanjem formulara emailom na adresu v.antunicevic@bscbar.org sa naznakom „za obuke“. Isti formular možete predati u kancelariji BSC Bar, ili poslati poštom na našu adresu.

Molimo Vas da prilikom popunjavanja navedete nazive obuka za koje ste zainteresovani.

Obuke BSC Bar su besplatne ukoliko nije naglašeno drugačije.

BSC Bar prihvata aplikacije za pojedine module sve dok se ne popuni preporučeni broj polaznika po radionici. Takodje, zadržava pravo da odbije aplikanta ukoliko je broj polaznika po obuci (radionici) veći od preporučenog za taj modul. Pravo na učešće ima onaj ko se prvi prijavi.