Yacht agent Montenegro doo

Yaht Agent Montenegro doo je firma koja se bavi pružanjem usluga u pomorskom saobraćaju. U pitanju su agencijske usluge za jahte, kao i za teretne brodove na komercijalnim putovanjima.

'Kao stanari inkubatora u Biznis centru moramo istaći da smo zadovoljni  cijenom zakupa koju plaćamo za kancelariju, jer ne opterećuje previše naše poslovne finansije. Sa druge strane, u prilici smo da preko Biznis centra učestvujemo na raznim sajmovima privrednika, edukativnim seminarima i sl.', kaže predstavnik Yacht agenta.