Vinarija Jovic - Tap Jovic br.1 doo

Ranko Jović je vlasnik privrednog društva “Tap Jović br.1” doo koje je osnovano 2007. godine, i u sklopu kojeg posluje vinarija „Jović“. Poučen iskustvom svog djeda Sava, koji je bio pinter, odlučio je da se bavi proizvodnjom vina. Vinarija Jović proizvodi crvena i bijela vina već 16 godina. Prvobitno je krenula sa proizvodnjom 500 litara vina godišnje, da bi danas ta količina dostigla 5000 litara na nivou godine.

Privredno društvo doo „Tap Jović br.1“ iz Bara jepreko projekta “Norveška za vas – Crna Gora” dobilo podršku za nabavku hidroprese za cijeđenje grožđa i pumpe koja opslužuje presu. Ovom podrškom je postignuto jačanje sopstvenih kapaciteta, te zaokruživanje procesa uspješne proizvodnje vina i postizanje boljih rezultata u poslovanju. „Uz pomoć hidroprese, proces proizvodnje je znatno brži, te grožđe kraće vrijeme ostaje izloženo vazduhu, manje oksidira, čime se postiže znatno bolji kvalitet vina“, ističe Jović.

„Preko istog projekta sam dobio podršku mentora u oblasti marketinga i plasmana na tržištu, kao i ambalažu za punjenje vina, što mi je takođe veoma značajno. Ovim je, za sada, zaokružen proces potreban da bi se napravilo dobro vino, jer spajanjem dobrog vinograda i dobre proizvodnje, odnosno tehnologije i obrade tog istog proizvoda dobija se na kvalitetu, a samim tim i na boljoj poziciji na tržištu. Želim da se vinom koje proizvodim ponosim i ja i moja familija, moji sugrađani i ostali.

Za podršku projekta „Norveška za vas – Crna Gora“ me uključio Biznis start centar Bar preko svog projekta kojim je aplicirao. Dobio sam podršku uz pomoć koje moj biznis može dalje da napreduje i zbog toga sam veoma zahvalan donatoru Kraljevini Norveškoj, kao i Biznis centru i Opštini Bar. Kapaciteti moje firme su ojačani, primjenjuju se inovativni pristupi u proizvodnji i postiže veća efikasnost i otpornost na tržištu, što je predispozicija za uspješno buduće poslovanje. Preporučujem svim drugim biznisima da prate prilike koje im se pružaju i obrate se organizacijama koje podržavaju poslovanje“,  istakao je Ranko Jović, vlasnik preduzeća.