Visoka tehnologija za održiv ekstenzivni uzgoj maslina i inovacije u tradicionalnom lancu vrijednosti hrane

Program: IPA II - Annual Action Programme for Montenegro for the year 2020, Referenca: EuropeAid/172-351/ID/ACT/ME 

Naziv projekta: ” Visoka tehnologija za održiv ekstenzivni uzgoj maslina i inovacije u tradicionalnom lancu vrijednosti hrane”

Broj ugovora: CFCU/MNE/214

Implementatori:  NVO Biznis start centar Bar u saradnji sa Barskom Uljarom doo.

Period implementacije: 01/02/2023 do 31/07/2024

Budžet projekta: 135114,73 eur

 

Glavni cilj: razvoj održivijeg i otpornijeg ekstenzivnog uzgoja maslina uz podršku ICT tehnologija.

Specifični ciljevi projekta su:

1. unaprijeđenje istraživanja i znanja u pametnom i održivom tradicionalnom uzgoju maslina

2. osnaživanje maslinara za održiviji i otporniji uzgoj i preradu maslina i

3. podrška stvaranju prvog crnogorskog obnovljivog poljoprivredno-prehrambenog proizvoda u održivom lancu snabdijevanja hranom.

Aktivnosti projekta imaju za cilj podizanje nivoa istraživanja i uvođenje inovacija u sektoru industrije (proizvodnje maslinovog ulja), zatim u nevladinim udruženjima koje se bave pitanjima maslinarstva, kao i u naučnim institucijama koje izučavaju ovu oblast i doprinose mobilnosti radne snage između javnog i privatnog sektora, povećavajući otpornost privatnog sektora kroz istraživanje.

Projekat će omogućiti digitalno mapiranje pilot područja pod maslinjacima i identifikaciju uobičajenih poljoprivrednih praksi tokom praćenja i uzorkovanja životnog ciklusa maslina. Senzori će se koristiti za praćenje tradicionalnog uzgoja masline žutice. Dakle, mladim istraživačima i maslinarima će omogućiti da unaprijede proizvodnju inovativnim rješenjima kroz uvođenje novih tehnologija u uzgoju maslina.

Projektom su predviđene i edukativne aktivnosti za maslinare i proizvođače proizvoda na bazi maslina (hrana, kozmetika itd.), kao i za sve zainteresovane strane uključene u distribuciju kako bi od stručnjaka naučili o inovativnom razvoju proizvoda - proširenju nacionalne ponude proizvoda od maslina, kreiranju poslovnog modela, brendiranju autohtonih proizvoda od maslina i održivom i otpornijem uzgoju maslina.

Rezultati istraživanja će biti predstavljeni zainteresovanim stranama i donosiocima odluka kako bi se podržao dalji razvoj ovog sektora.

Ovo istraživanje, kao i najbolje prakse iz regiona biće predstavljeni na seminaru koji će se organizovati na kraju projekta.