Scale Up projekat

BSC BAR u saradnji sa  Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća  sprovodi projekat Scale-up.me - Podrška mladim inovativnim kompanijama za razvoj njihovih aktivnosti na EU tržištu. Projekat ima za cilj identifikaciju malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori koji imaju kvalitet i kapacitet da rastu i da se razvijaju. Cilj je i da se identifikuju preduzeća koja inoviraju ili imaju mogućnost da razvijaju inovacije u proizvodima ili inovacije u procesima.

Nakon identifikovanja preduzeća, projektni partneri pristupaju analizi njihovih potreba i pružanju podrške za razvoj za odabranih 5 preduzeća.

Podrška koja se kroz projekat pruža selektovanim preduzećima odnosi se na: pristup finansijama (grantovi, akcionarski kapital, krediti), trening i mentoring usluge za razvoj biznisa, podrška izvozu i kreiranju međunarodnih partnerstava i sl.