Lokalno umrežene inicijative za efikasno unaprijeđenje socijalne zaštite u Opštini Bar

Opšti cilj projekta “Lokalno umrežene inicijative za efikasno unaprijeđenje socijalne zaštite u Opštini Bar” je postizanje povoljnog lokalnog okruženja u opštini Bar koje podstiče zapošljavanje ugroženih kategorija (žene, manjinsko stanovništvo, osobe sa invaliditetom i sl), i njihovu realnu uključenost na otvoreno tržište rada; okruženja koje senzibiliše poslodavce i javnost, ruši stereotipe, kroz čitav program projektnih aktivnosti, od psihološke podrške i osnaživanja, do javnog zagovaranja podrške, medijske kampanje i umrežavanja najvažnijih aktera na lokalnom nivou. Projekat implementira BSC Bar a sredstva za implementaciju donirana su od Ministarstva finansija Crne Gore - Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.