Projekti

Kreiranje povoljnog okruženja za inkluziju osoba sa invaliditetom u ekonomske tokove kroz programe rehabilitacije i zapošljavanja

Cilj ovog projekta je doprinos postizanju lokalnog okruženja u opštinama Bar i Nikšić koje podstiče zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i osposobljavanje osoba sa invaliditetom za uključenost na otvoreno tržište rada.                                                   Projekat finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Projektne aktivnosti u Baru realizovaće BSC Bar, a u Nikšiću partnerska organizacija NVO “Ženska akcija”. Planirane aktivnosti će uključivati saradnju sa poslodavcima,  osobama sa invaliditetom (OSI), udruženjima koje se bave pitanjima OSI, savjetnicima za zapošljavanje OSI i savjetnicima za profesionalno usmjeravanje.Isto tako, projektom je predviđena saradnju sa predstavnicima lokalnih socijalnih ustanova i ostalim stručnjacima iz područja rada sa osobama sa invaliditetom. Projektom je predviđeno da osobe sa invaliditetom zasnuju radni odnos kod zainteresovanih poslodavaca na tri mjeseca

Imate li pitanje?

Developed by NU SIT.

Copyright © 2019 BSC BAR.