Kreiranje povoljnog okruženja za inkluziju osoba sa invaliditetom u ekonomske tokove kroz programe rehabilitacije i zapošljavanja

Cilj ovog projekta je doprinos postizanju lokalnog okruženja u opštinama Bar i Nikšić koje podstiče zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i osposobljavanje osoba sa invaliditetom za uključenost na otvoreno tržište rada.                                                   Projekat finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Projektne aktivnosti u Baru realizovaće BSC Bar, a u Nikšiću partnerska organizacija NVO “Ženska akcija”. Planirane aktivnosti će uključivati saradnju sa poslodavcima,  osobama sa invaliditetom (OSI), udruženjima koje se bave pitanjima OSI, savjetnicima za zapošljavanje OSI i savjetnicima za profesionalno usmjeravanje.Isto tako, projektom je predviđena saradnju sa predstavnicima lokalnih socijalnih ustanova i ostalim stručnjacima iz područja rada sa osobama sa invaliditetom. Projektom je predviđeno da osobe sa invaliditetom zasnuju radni odnos kod zainteresovanih poslodavaca na tri mjeseca